Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 35

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Adam Kożuchowski 2021-05-06 zobacz
2 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Adam Kożuchowski 2021-03-31 zobacz
3 Koordynator do spraw dostępności Adam Kożuchowski 2021-02-24 zobacz
4 Plan zamówień publicznych na 2021 rok Adam Kożuchowski 2021-01-29 zobacz
5 Deklaracja dostępności BIP KM PSP w Suwałkach Adam Kożuchowski 2020-09-23 zobacz
6 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Adam Kożuchowski 2020-05-31 zobacz
7 Przetwarzanie danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji PSP Adam Kożuchowski 2020-01-21 zobacz
8 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Adam Kożuchowski 2019-05-10 zobacz
9 Klauzule informacyjne Adam Kożuchowski 2018-05-25 zobacz
10 Protokół z II etapu pierwsza część Adam Kożuchowski 2016-10-24 zobacz
11 Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego Adam Kożuchowski 2016-10-19 zobacz
12 Informacja o naborze do służby Adam Kożuchowski 2016-10-19 zobacz
13 Czynności kontrolno-rozpoznawcze Adam Kożuchowski 2016-04-28 zobacz
14 Rejestry Adam Kożuchowski 2016-04-28 zobacz
15 Rejestr substancji niebezpiecznych Adam Kożuchowski 2016-04-28 zobacz
16 Wykaz rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych Adam Kożuchowski 2016-04-28 zobacz
17 Informacja niedostępna w BIP Adam Kożuchowski 2016-04-28 zobacz
18 Ponowne wykorzystanie informacji Adam Kożuchowski 2016-04-26 zobacz
19 Czynności kontrolno-rozpoznawcze Adam Kożuchowski 2016-04-26 zobacz
20 Plan pracy Adam Kożuchowski 2016-04-26 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się