2014-09-10

Kierownictwo KM PSP w Suwałkach

 

Komendant Miejski PSP - bryg. mgr inż. Arkadiusz Buchowski

na stanowisku od 14.01.2018 r.

 

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP -  bryg. mgr inż. Kazimierz Golubiewski

na stanowisku od 12.03.2018 r.

 

Godziny pracy :

Poniedziałek -Piątek    7.30 - 15.30

Sekretariat - 47 7117510
faks - 47 7117509
e-mail: sekretariat@kmpsp.suwalki.pl

 

Oficer prasowy
bryg. mgr inż. Kazimierz Golubiewski - 47 7117512,

 

Stanowisko Kierowania - 47 7117500, 47 7117501

 

Komórki organizacyjne KM PSP w Suwałkach

 

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa - 47 7117535 47 7117536

asp. sztab. Jacek Falicki


Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza - 47 7117520, 47 7117521

asp. Michał Lulis


Sekcja Finansów - 47 7117525, 47 7117526

str. mgr Sylwia Sieczkowska


Wydział Kwatermistrzowsko -Techniczny - 47 7117540, 47 7117541, 47 7117542

asp. mgr Tomasz Żuk


Wydział Operacyjny - 47 7117515

mł. bryg. mgr inż. Anna Dworak-Pertikas


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Suwałkach
ul. Mickiewicza 15a,16-400 Suwałki

kpt. inż. Robert Senda - Dowódca JRG nr 1 – 47 7117504

st. kpt. mgr inż. Michał Poradowski - Z-ca Dowódcy JRG nr 1 - 47 7117505

Punkt Alarmowy JRG nr 1 - 47 7117507


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Suwałkach
ul. Wincentego Witosa 10, 16-400 Suwałki

kpt. mgr Daniel Ptasiński - Dowódca JRG nr 2 - 47 7117551

mł. kpt. mgr Paweł Godlewski - Z-ca Dowódcy JRG nr 2 - 47 7117552

Punkt Alarmowy JRG nr 2 - 47 7117554

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się